Swyddog Datblygu Canolbarth a Gorllewin Cymru – Un Llais Cymru

9 Mai 2019

£15.80 yr awr – (£30,399 LlAG)

Ifaswm o 25 awr yr wythnos

Parhaol

Dyddiad cau Canol Dydd,  Dydd Mercher 22ain Mai 2019

Un Llais Cymru yw’r corff sy’n cynrychioli cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru. Fel y Swyddog Datblygu chi fydd: y prif gyswllt ar gyfer darparu cyngor a chyfarwyddyd i’n haelod gynghorau yn y rhanbarth; yn gweinyddu cyfarfodydd Pwyllgorau Ardal; yn hyrwyddo aelodaeth i gynghorau; ac yn gweithredu’n swyddog arweiniol Cymru gyfan ar gyfer polisi i Un Llais Cymru.

Dylai fod gennych: wybodaeth gadarn o lywodraeth leol yng Nghymru, ac os yn bosib o gynghorau cymuned a thref; fedrau rhyngbersonol o ansawdd uchel (medrau iaith Gymraeg yn hanfodol); y gallu i weithio ar eich pen eich hun (byddwch yn gweithio o’ch cartref) ac yn aelod o dîm; a medrau TGCh da. Mae’r oriau’n hyblyg ond byddant yn cynnwys peth gwaith nos ac ar ddydd Sadwrn.

Er mwyn cael rhagor o fanylion am y swydd a’r disgrifiad swydd llawn danfonwch e-bost at tgilmartinward@onevoicewales.wales

Ni dderbynnir dogfennau CV

Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Mai 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.