Swyddog Cymraeg Byd Busnes – Cyngor Sir Ceredigion

11 Medi 2019

Lleoliad:  Campws Felinfach – bydd disgwyl i ddeilydd y swydd deithio yn rheolaidd ar draws y sir i ymweld a busnesau

Cyflog:  Graddfa 8, £24,313 – £26,317

Cytundeb:  Cyfnod penodol tan 31 Mawrth, 2020

Oriau: 37 awr yr wythnos

Hysbysebir y swydd hon fel rhan o brosiect Cymraeg Byd Busnes Llywodraeth Cymru a gydlynir trwy Mentrau Iaith Cymru. Mae’r prosiect yn cynnig gwasanaeth i gefnogi busnesau bach a chanolig (SME) i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.

Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd weithio gyda busnesau ar draws Ceredigion i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg ac i gynnig cymorth a chyngor iddynt wrth wneud hynny,

Cyllidir y swydd gan Llywodraeth Cymru tan 31 Mawrth 2020 yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o ymestyniad pellach.

I ymgeisio am y swydd ewch i:

http://recruitment.ceredigion.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=7903386OWE&WVID=197937138C&LANG=CYM

Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.