Swyddog Cyfathrebu – Mudiad Meithrin

6 Rhagfyr 2019

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Iola Jones Pennaeth Partneriaethau a Chyfathrebu                          01970 639639  iola@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai: dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad cau: 11.55yh 13.01.2020

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 20.01.2020 yn swyddfa Aberysytwyth.

Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd-Swyddog.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
13 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.