Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu – Theatr Genedlaethol Cymru

10 Ionawr 2019

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i ymuno a’n tîm bychan, ymroddedig ar gychwyn y bennod nesaf yn ein hanes, ac wrth inni baratoi ar gyfer rhaglen newydd o waith beiddgar ac uchelgeisiol. Dyma gyfle i wneud cyfraniad o bwys wrth inni greu profiadau theatr amrywiol o’r radd flaenaf yn y Gymraeg. Byddwch yn arwain holl weithgaredd marchnata a chyfathrebu’r cwmni, gan gynnwys llunio a rheoli ymgyrchoedd hyrwyddo ein cynyrchiadau.

Lleoliad: Caerfyrddin

Llawn amser

Cyflog: hyd at £30,000, yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 22ain o Ionawr 2018 am 2 o’r gloch

Manylion pellach a ffurflen gais:

www.theatr.cymru

01267 233882

swyddi@theatr.com

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Angharad Jones Leefe ar 01267 233882 angharad.leefe@theatr.com

Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Ionawr 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.