Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu – Nant Gwrtheyrn

12 Gorffennaf 2019

PWRPAS Y SWYDD : Datblygu , rheoli a gweithredu strategaeth farchnata Canolfan Nant Gwrtheyrn  a chodi proffil y cwmni

TEITL: RHEOLWR MARCHNATA A CHYFATHREBU

YN ATEBOL  I : PRIF REOLWR

CYFRIFOLDEBAU RHEOLI LLINELL : Gweithredu fel rheolwr llinell ar gynorthwywyr marchnata yn y gwahanol adrannau.

CYFLOG ( GRADDFA 5/6)  £26,279 – £30,220  yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

HYD AC ORIAU’R SWYDD:  HYD AT 37:50 yr wythnos ( oriau hyblyg i’w cytuno ) > Cytundeb  dwy flynedd i ddechrau gyda chyfnod prawf o 6 mis

LLEOLIAD: Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, PWLLHELI  ond disgwylir y bydd y swydd yn cynnwys teithio .

Math o swydd
Llawn amser
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
01758 750 334
E-bost am fwy o wybodaeth
post@nantgwrtheyrn.org
Gwefan am fwy o wybodaeth
nantgwrtheyrn.cymru/
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd-RHEOLWR-MARCHNATA-A-CHYFATHREBU-3.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Awst 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.