Rheolwr y Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol – Grŵp Llandrillo Menai

13 Mehefin 2019

TEITL Y SWYDD:  RHEOLWR Y MAES RHAGLEN ADDYSG GYFFREDINOL YNG NGHOLEG MEIRION DWYFOR           

YN ADRODD I: PENNAETH CYNORTHWYOL COLEG MEIRION DWYFOR

PRIF LEOLIAD: Dolgellau neu Bwllheli (i’w gytuno)

Fel aelod o dîm rheoli Grŵp Llandrillo Menai, bydd deiliad y swydd yn ymrwymo i genhadaeth y Grŵp sef:

Ysbrydoli llwyddiant drwy gynnig addysg a hyfforddiant rhagorol

ac i werthoedd y Grŵp sef:

  • Tegwch
  • Ansawdd
  • Arloesedd
  • Proffesiynoldeb

Pwrpas y Swydd:

Arwain y Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol ar gampysau Coleg Meirion Dwyfor er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn cyrraedd ei lawn botensial ac yn elwa ar y profiadau dysgu gorau posibl.

Bydd cyfrifoldebau’n cynnwys AS, Lefel A, pynciau TGAU sy’n cael eu hailsefyll a Bagloriaeth Cymru.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais ewch i: https://www.gllm.ac.uk/jobs

Disgrifiad swydd
SDD-RhMRh-Addysg-Gyffredinol-CMD.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Mehefin 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.