Rheolwr – Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

12 Gorffennaf 2019

Cyflog: £38,405 – £41,140

Lleoliad: Caernarfon

Ydych chi’n frwd dros sicrhau cyfleoedd i blant a phobl ifanc ffynnu mewn awyrgylch greadigol? Yna rydym yn awyddus i glywed gennych chi.

Dyma swydd ar gyfer person brwdfrydig a threfnus i reoli gwaith dydd i ddydd y Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Ni sy’n darparu gwersi offerynnol, lleisiol a thorfol cerdd i ddisgyblion cynradd ac uwchradd Gwynedd a Môn – gan gynnig llu o brofiadau a chyfleodd gwerthfawr i blant a phobl ifanc.

Mae’r rheolwr yn gyfrifol am holl weithrediadau dydd i ddydd y gwasanaeth yn ogystal â datblygu ac ymestyn darpariaeth y cwmni.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg i safon uchel yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

I wybod mwy am y swydd, i gael swydd disgrifiad ac am sgwrs anffurfiol cysylltwch â ni ar 01286 685283 neu e-bostiwch recriwtio@cerdd.com.

I wneud cais anfonwch CV cyfredol a llythyr ar ebost atom erbyn 17:00 ar y 12fed o Awst 2019.

Disgrifiad swydd
Swydd-Ddisgrifiad-Rheolwr-y-Gwasanaeth-Cerdd.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Awst 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.