Rheolwr Datblygu Rhanbarthol: Canolbarth a De Ddwyrain Cymru (dros dro) – Menter a Busnes

6 Medi 2019

Prosiect:                                 Cyswllt Ffermio

Adran:                                     Gwledig

Lleoliad:                                  Aberystwyth (ond ystyrier lleoliadau eraill)

Rheolwr Atebol:                    Rheolwr Datblygu

Graddfa:                                 5

Cyflog:                                    £34,835-£36,885

Cytundeb:                              Dros dro

Sgiliau Dwyieithog:               Dymunol

 

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

Yn gyfrifol am ddarparu rhaglen Cyswllt Ffermio o fewn y rhanbarth ddiffiniedig. Mae’r gwaith yn gofyn rheoli tîm o Swyddogion Datblygu a chefnogi’r tîm sy’n darparu’r Cynllun Cyflenwi Trosglwyddiad Gwybodaeth.

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio gweler disgrifiad swydd isod.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Rheolwr-Datblygu.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.