Rheolwr Datblygu (Iaith Gymraeg) – Prifysgol Caerdydd

5 Medi 2019

Canolfan Addysg Feddygol
Ysgol Meddygaeth
Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Cyflog: £33,199 – £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Rhif y Swydd: 8559BR

Mae cyfle cyffrous wedi codi i siaradwr Cymraeg rhugl ymuno â’r Ysgol Meddygaeth gynorthwyo’r Ysgol wrth iddi ddylunio, gweithredu a gwerthuso rhaglen waith a fydd yn amcanu cynyddu’r nifer a’r ystod o gyfleoedd ar gael i fyfyrwyr gyflawni eu hyfforddiant clinigol mewn amgylchedd Cymraeg. Bydd y swydd hefyd yn canolbwyntio ar weithgareddau wedi eu hanelu at gynyddu’r nifer o geisiadau gan ymgeiswyr Cymraeg eu hiaith.

Mae gwybodaeth ymarferol a phrofiad diamheuol o weithio’n annibynnol i gynllunio a gweithredu cynllun gwaith prosiect, sicrhau bod pob tasg wedi ei chyflawni yn ôl amser y cytunwyd arno a thargedau ansawdd yn sgiliau hanfodol. Dylai’r ymgeisydd fod yn gallu profi ei fod yn gyfathrebwr profiadol sy’n gallu cyfleu gwybodaeth fanwl a chymhleth yn ddwyieithog mewn modd effeithiol a phroffesiynol gydag ystod o bobl ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Dylid cyfeirio ymholiadau anffurfiol ynghylch y rôl at y Rheolwr Gwella ac Ansawdd, Rhiannon Moore moorer10@Caerdydd.ac.uk

Mae’r swydd hon yn llawn amser (35 awr yr wythnos, mae’r Ysgol yn hyblyg mewn perthynas â’r patrwm gwaith), ar gael ar unwaith am gyfnod penodol hyd at 6 Medi 2020 tra bod deiliad presennol y swydd ar secondiad.

I wneud cais, ewch i’n gwefan: https://www.caerdydd.ac.uk/jobs

Mae Prifysgol Caerdydd yn cadw’r hawl i roi’r gorau i hysbysebu’r swydd hon yn gynnar, os bydd yn derbyn digon o geisiadau.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu prifysgol sy’n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio’n hyblyg.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.