Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru, Menter a Busnes

6 Medi 2019

Prosiect:                                 Cywain

Adran:                                     Bwyd

Lleoliad:                                  Caerdydd, Meifod neu Aberystwyth (ystyrir ceisiadau i weithio o adref, ond bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn  swyddfa Meifod unwaith yr wythnos yn ystod y 3-6 mis cyntaf)

Rheolwr Llinell:                      Arweinydd Tîm Clystyrau

Gradd:                                     5

Cyflog:                                    £32,785-£34,835

Contract:                                Ystyrir ceisiadau am swydd lawn neu ran amser (isafswm o 4 diwrnod yr wythnos/80%)

Sgiliau Dwyieithog:               Dymunol iawn

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig.

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio gweler disgrifiad swydd isod.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Rheolwr-Datblygu-1.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.