Rheolwr Cymwysterau – Cymwysterau Cymru

30 Awst 2019

Cyflog a Buddiannau: Band 4 – Ystod cyflog £37,600 – £44,950 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau’r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Os hoffech chi gael y cyfle i fod yn rhan o’r gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau cenedlaethol yng Nghymru, mae’n bosib mai un o’n rolau Rheolwyr Cymwysterau yw’r cam nesaf i chi. Mae’r rolau hyn yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau megis:

  • Cymwysterau ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru
  • Cymwysterau galwedigaethol a thechnegol
  • Adolygiadau sector
  • Y Dystysgrif Her Sgiliau (o fewn Bagloriaeth Cymru)
  • Sgiliau Hanfodol Cymru

Mae ein rolau Rheolwyr Cymwysterau yn chwarae rôl flaengar wrth adolygu a diwygio, ac yn gweithio ar draws ein sefydliad, yn ogystal â chydag ystod o randdeiliaid allanol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan.

I ymgeisio ac am fwy o wybodaeth, gweler isod.

Cyfweliad: Bydd yn digwydd rhwng 17 – 30 Hydref 2019

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.qualificationswales.org/cymraeg/amdanom-ni/swyddi-a-chyfleoedd/swyddi-gwag-presennol/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.