Rheolwr/aig Bwyty – Byrgyr, Aberystwyth

29 Awst 2019

Parhaol

Cyflog: Dibynnol ar brofiad 

(Swyddi Goruchwyliwr/aig Bwyty a Chogydd hefyd ar gael – cysylltwch am fanylion pellach)

Cyfle cyffrous i reolwr/aig bwyty profiadol i redeg un o fwytai diweddaraf Aberystwyth.

Bydd cyfrifoldebau’r ymgeisydd llwyddiannus yn cynnwys rheolaeth o amcanion elw ac ansawdd, sicrhau fod y bwyty’n gweithredu’n effeithlon, yn ogystal â chynnal cynhyrchiant, ansawdd a gwasanaeth cwsmer o safon uchel.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol, serch hynny, rydym yn croesawu ceisiadau gan rai sy’n dymuno dysgu.

Am fwy o wybodaeth a swydd ddisgrifiad, gweler wefan isod.

Cysylltwch neu gyrrwch eich CV i post@byrgyr.wales | 01970 624 253

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.indeed.co.uk/m/viewjob?jk=e238fe7bfde7e79b&from=serp&prevUrl=httpswww.indeed.co.ukmjobsqAmlAberystwyth
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.