Prif Weithredwr – Cwmni Golwg Cyf

9 Ionawr 2019

Cyfle heb ei debyg

Mae un o swyddi allweddol byd y cyfryngau Cymraeg ar gael …

PRIF WEITHREDWR Cwmni Golwg Cyf.

Gyda bwriad Dylan Iorwerth i gamu o’r neilltu, mae cyfle arbennig yn codi i arwain cwmni Golwg i mewn i gyfnod newydd, gan ddatblygu ar 30 mlynedd o lwyddiant arloesol ym maes y cyfryngau Cymraeg.

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a galluog i ddatblygu ar waith y gorffennol ac ehangu’r busnes i gyfeiriadau newydd.

Byddwch yn gyfrifol am reoli cwmni sy’n cynnwys y cyhoeddiadau llwyddiannus Golwg, lingo newydd ac WCW a’i ffrindiau, y wefan newyddion unigryw golwg360, y cynllun newydd arloesol Bro360 ac adain masnach allanol y cwmni, Gwasanaethau Golwg.

Y swydd

 • Bydd pwyslais y swydd ar arwain y cwmni ac, yn arbennig, yr adain fasnachol, er mwyn cynnal a chynyddu incwm masnachol y
  cyhoeddiadau a datblygu ffynonellau incwm newydd.
 • Bydd y Prif Weithredwr newydd yn gyfrifol yn y pen draw am holl waith y cwmni gan weithio gydag arweinwyr y timau golygyddol
  i sicrhau safon ein cyhoeddiadau a’n holl gynnyrch.
 • Bydd hefyd yn gyfrifol am gynnal a sefydlu gweithdrefnau a phrosesau’r cwmni gan sicrhau safonau uchel o ran gweinyddiaeth a rheolaeth ariannol.
 • Y Prif Weithredwr fydd yn arwain yTîm Rheoli ac, ar ôl cyfnod prawf
  llwyddiannus, bydd hefyd yn dod yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y cwmni.
 • Y Prif Weithredwr fydd prif wyneb cyhoeddus y cwmni.

Y person

 • Mae angen person brwdfrydig – yn frwd tros y Gymraeg ac yn
  deall pwysigrwydd gwasg a chyfryngau bywiog trwy gyfrwng yr iaith.
 • Rydym yn chwilio am berson gyda syniadau blaengar a phrofiad o swydd fasnachol neu swydd reoli uchel mewn busnes neu gorff cyhoeddus neu fudiad.
 • Mae angen dealltwriaeth o’r cyfryngau mwyaf diweddar a syniadau ynghylch
  eu defnyddio er budd y cwmni.
 • Mae angen person sy’n gallu arwain  ac ysbrydoli staff y cwmni gyda
  sgiliau cyfathrebu ardderchog.

Rhagor o wybodaeth

Cyflog cystadleuol – gwybodaeth am hynny a disgrifiad llawnach o’r swydd trwy gysylltu â Dylan Iorwerth yn Golwg, Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan,
Ceredigion SA48 7LX.

E-Bost: dylaniorwerth@golwg.com
neu ffôn: 01570 423529

Mae prif swyddfa Golwg yn Llanbedr Pont Steffan ac mae gyda ni swyddfa hefyd yng Nghaernarfon.

Gwneud cais

Os oes gennych ddiddordeb,
cysylltwch i ofyn am ffurflen gais.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener 
18 Ionawr, 2019
, a bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ddydd Llun, 28 Ionawr.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Ionawr 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.