Prif Olygydd – Golwg a Golwg360

18 Tachwedd 2019

Swydd Newydd Sbon!

Mae Golwg yn awyddus i benodi Prif Olygydd.

Mae hwn yn gyfle arbennig ac unigryw i lywio a siapio ein cynnwys golygyddol arlein ac mewn print, a hynny ar gyfer cwmni annibynnol, uchelgeisiol a sy’n edrych tua’r dyfodol.

Cyfrifoldebau’n cynnwys:

  • Gosod strategaeth olygyddol cylchgrawn Golwg a gwasanaeth golwg360, gan gynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Gosod yr agenda newyddion
  • Rheoli’r tîm golygyddol

Mae Golwg yn chwilio am berson sy’n olygyddol aeddfed a dewr. Person sy’n awyddus i ddatblygu syniadau newydd a chyffrous. Bydd yr unigolyn yn gallu cyfathrebu’n ardderchog ac yn gallu bod yn llysgennad ar gyfer y cwmni gan feithrin a datblygu staff. Byddwch yn ymfalchïo yn y cyfle i arwain ac annog tîm.

Lleoliad hyblyg a chyflog cystadleuol.

Os hoffech gael sgwrs bellach a derbyn copi llawn o’r swydd ddisgrifiad cysylltwch â Sian Powell – sianpowell@golwg.com.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
11 Rhagfyr 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.