Penodi tri Chyfarwyddwr Anweithredol – Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Llywodraeth Cymru

14 Awst 2019

Tâl cydnabyddiaeth – £9,360 y flwyddyn ynghyd â chostau rhesymol

Ymrwymiad amser – 4 diwrnod y mis, ond yn fwy yn aml oherwydd galwadau sefydliadol.

Cefndir – Mae angen tri Chyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Mae angen gwybodaeth a sgiliau ariannol ar gyfer un o’r penodiadau. Ar gyfer y penodiadau eraill, mae gwybodaeth am Adnoddau Dynol a phrofiad o weithio y tu allan i’r GIG o safbwynt gweithio mewn partneriaeth neu ymgysylltu â’r cyhoedd yn ofynnol. Mae profiad blaenorol ar Fwrdd yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

I ymgeisio gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-7e5c8152292c/candidate/so/pm/1/pl/8/opp/6207-Appointment-of-3-Non-executive-Directors/en-GB
Dyddiad cau i ymgeiswyr
13 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.