Pennaeth – Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

19 Gorffennaf 2019

Cyflog L23 – L29 (£68,667 – £79,535)

Erbyn Ionawr 2020, neu mor fuan â phosibl wedi hynny, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth brwd sydd â’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi y gymuned ysgol gyfan.

Gwahoddir ceisiadau gan addysgwyr profiadol sy’n gwbl ymrwymedig i addysg Cyfrwng Cymraeg ag sydd â’r weledigaeth, y creadigrwydd a’r ymroddiad i gynnig arweiniad cadarn ac ysbrydoledig i’r dyfodol.

Er bod y Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Pennaeth parhaol, y maent hefyd yn barod i ystyried cais secondiad neu amgen gan ymgeiswyr cymwys.

Lleolir Penweddig yn Aberystwyth, un o drefi mwyaf diwylliannol a hanesyddol Cymru, ac mae sir Ceredigion yn cynnig ansawdd byw o’r lefel uchaf, yn ogystal â bod yn un o’r siroedd harddaf o ran tirwedd yng Nghymru.

Os am becyn gwybodaeth, neu drefnu ymweliad a’r ysgol, cysylltwch â Chlerc y Corff Llywodraethol, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN (Ffôn:  (01970) 639499, e-bost: llywodraethwyr@penweddig.ceredigion.sch.uk), neu ewch i wefan yr ysgol i weld manylion pellach: www.penweddig.ceredigion.sch.uk

Os am weld mwy o Geredigion, ewch i: www.darganfodceredigion.co.uk

Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.