Pennaeth Marchnata – Portmeirion Cyf

7 Hydref 2019

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod gan unigolion brwdfrydig a chreadigol sydd â phrofiad blaenorol yn y maes ac efo sgiliau cyfathrebu da yn Gymraeg a Saesneg a’r gallu i arwain strategaeth farchnata’r cwmni a’i datblygu i’r dyfodol.

I ymateb i’r cyfle cyffrous hwn anfonwch lythyr ar e-bost gyda’ch CV i: gareth@portmeirion.cymru                                                                           Ffôn 01766 772320    www.portmeirion.cymru

Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Tachwedd 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.