Pennaeth Ariannu a Chyfathrebu, Cymru – RSPB Cymru

25 Hydref 2019

Hysbysebion : Cyf: kCeEp-7

Bangor neu Caerdydd

Hoffech chi rôl arweiniol mewn codi arian a chyfathrebu i helpu achub natur yng Nghymru? Rydym yn chwilio am unigolyn dylanwadol â phrofiad o faterion cyhoeddus a/neu godi arian i ymuno â Thîm Arwain RSPB Cymru.

Fel rhywun sydd wedi arfer gweithio o’i ben a’i bastwn ei hun, fe fyddwch chi’n mwynhau datblygu pobl, timau a phartneriaethau i greu cefnogaeth ar gyfer adfer byd natur a gwaith yr RSPB. Bydd y rôl newydd hon yn arwain timau o staff sy’n gweithio ledled Cymru ar godi arian, ar eiriolaeth ariannu, cyfathrebu, ymgyrchu, ar brofiad ymwelwyr, marchnata cyrchfannau, ymgysylltu â phobl, plant a phobl ifainc, gwirfoddoli ac ym maes addysg.

Mi ydych chi’n arweinydd profiadol, credadwy sy’n gallu gweithio ar y cyd â chymheiriaid i helpu i lywio cyfeiriad strategol yr RSPB wrth godi arian a chyfathrebu ledled y DU, ac yn gallu mynegi gofynion gweithredu yng Nghymru yn glir i gydweithwyr y tu allan i Gymru. Byddwch yn gallu ysbrydoli timau i gwrdd â thargedau uchelgeisiol am godi arian, cyfathrebu ac ymgysylltu â phobl yng nghyd-destun safonau rheoleiddio a diogelu uchel. Mae bod yn rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd  hon.

Ystod cyflog

£48,848 i £56,989 y flwyddyn

Oriau a gwybodaeth am y contract

Oriau: Llawn amser
Contract: Parhaol

Disgrifiad swydd

Dyddiad cau i ymgeiswyr  18 Tachwedd 2019

Dyddiad Cyfweliad  29 o fis Tachwedd 2019

Sut mae gwneud cais

Mae ein pecyn gwybodaeth am y swydd a phroffil y rôl sy’n cyd-fynd â hynny yn cynnwys yr holl fanylion ynghylch y meysydd canlyniadau allweddol a’r sgiliau a’r profiad sy’n angenrheidiol ar gyfer y swydd. Cofiwch gynnwys y cyfeirnod A1980919 ar eich cais.

Proffil y Rôl (PDF 202Kb, bydd angen Adobe Reader)

Pecyn gwybodaeth am y swydd (Word 31Kb, bydd angen Microsoft Word)

Manylion ymgeisio sy’n cynnwys ffurflen gais Gymraeg (Word 52Kb, bydd angen Microsoft Word)

Mae Deddf Adsefydlu Troseddwyr yn berthnasol i’r rôl hon.  Gofynnir i chi ddatgan unrhyw rybuddion ac euogfarnau heb eu disbyddu os byddwch yn cael cynnig y swydd.

Manylion cysylltu

Os oes gennych chi gwestiynau am y swydd hon
Katie-jo Luxton
katie-jo.luxton@rspb.org.uk

Anfonwch y manylion ymgeisio at
Karen Harvey
karen.harvey@rspb.org.uk 02920 353 004

Gwefan am fwy o wybodaeth www.rspb.org.uk/vacancies

Ffurflen gais Welsh application form

Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Tachwedd 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.