Pennaeth Ariannu a Chyfathrebu, Cymru – RSPB Cymru

23 Gorffennaf 2019

Hoffech chi rôl arweiniol mewn codi arian a chyfathrebu i helpu achub natur yng Nghymru? Rydym yn chwilio am unigolyn dylanwadol â phrofiad o faterion cyhoeddus a/neu godi arian i ymuno â Thîm Arwain RSPB Cymru.

Fel rhywun sydd wedi arfer gweithio o’i ben a’i bastwn ei hun, fe fyddwch chi’n mwynhau datblygu pobl, timau a phartneriaethau i greu cefnogaeth ar gyfer adfer byd natur a gwaith yr RSPB. Bydd y rôl newydd hon yn arwain timau o staff sy’n gweithio ledled Cymru ar godi arian, ar eiriolaeth ariannu, cyfathrebu, ymgyrchu, ar brofiad ymwelwyr, marchnata cyrchfannau, ymgysylltu â phobl, plant a phobl ifainc, gwirfoddoli ac ym maes addysg.

Mi ydych chi’n arweinydd profiadol, credadwy sy’n gallu gweithio ar y cyd â chymheiriaid i helpu i lywio cyfeiriad strategol yr RSPB wrth godi arian a chyfathrebu ledled y DU, ac yn gallu mynegi gofynion gweithredu yng Nghymru yn glir i gydweithwyr y tu allan i Gymru. Byddwch yn gallu ysbrydoli timau i gwrdd â thargedau uchelgeisiol am godi arian, cyfathrebu ac ymgysylltu â phobl yng nghyd-destun safonau rheoleiddio a diogelu uchel. Mae bod yn rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd  hon.

I ymgeisio danfonwch i Karen Harvey, ysgrifenyddes bersonol i’r Cyfarwyddwr karen.harvey@rspb.org.uk 029 2035 3004 neu am unryw ymholiad: katie-jo.luxton@rspb.org.uk

Ffurflen gais
Welsh-Application-Form-Head-of-Fand-C.docx
Disgrifiad swydd
kCeEp-7headoffundraisingandcommunicationswalesrpFINAL.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Awst 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.