Isdeitlydd – Red Bee Media

12 Mehefin 2019

Cytundeb: Amrywiol

Lleoliad:  Gweithio o gartref

Mae Red Bee Media yn cynnig cyfuniad pwerus o sgiliau creadigol, technegol, golygyddol a phroffesiynol i ddarlledwyr ac i gleientiaid eraill y mae angen gwasanaethau creu sianeli a gwasanaethau rheoli arnynt. Mae ei grŵp Gwasanaethau Mynediad yn ymrwymo i sicrhau bod rhaglenni yn hygyrch i bawb trwy isdeitlo ac arwyddion ar gyfer gwylwyr byddar a thrwm eu clyw, a thrwy sain ddisgrifio ar gyfer pobl sydd yn ddall neu’n rhannol ddall. Mae ei gleientiaid yn cynnwys y BBC, Channel Four a UKTV.

Gan gyfleu bwriad a gwybodaeth y deunydd gwreiddiol i wylwyr sydd yn fyddar neu’n drwm eu clyw, byddwch yn dehongli trac sain rhaglen trwy isdeitlau clir, hawdd eu darllen sydd yn cynnal ystyr synnwyr llawn a naws y rhaglen o’r Saesneg i’r Saesneg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg.  Gan weithio’n gywir a digynnwrf i gyfyngiadau amser caeth iawn, yn cynnwys darllediadau byw, byddwch yn mynd i’r afael ag amrywiaeth o ddulliau, yn cynnwys isdeitlau wedi eu paratoi ymlaen llaw, ailsiarad byw a chyfieithu ar y pryd.  Byddwch hefyd yn prawfddarllen ac yn adolygu eich gwaith eich hun a gwaith eraill.

Byddwch yn drefnus iawn ac yn gallu blaenoriaethu ar fyr rybudd; bydd gennych sgiliau golygyddol a ieithyddol cryf, yn cynnwys sillafu a gramadeg gwych yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Byddwch yn gyfarwydd â gweithio mewn tîm ac yn hyderus yn gweithio i derfynau amser tynn, bydd gennych wybodaeth eang o allbwn teledu a dealltwriaeth o’r anawsterau sy’n gwynebu gwylwyr byddar neu drwm eu clyw. Bydd gennych y gallu i droi materion cymhleth yn isdeitlau clir, llawn gwybodaeth a ffyddlon.

Ceisiadau i’w derbyn erbyn 6yh ar ddydd Llun 1af o Orffennaf, 2019.

Cysylltwch â  branwen.tucker@redbeemedia.com am fwy o wybodaeth a manylion swydd.

Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Isdeitlydd-Cymraeg-2019.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Gorffennaf 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.