Gweithredwr yr ystafell bost ac argraffu – Cynulliad Cenedlaethol Cymru

29 Awst 2019

Cyfeirnod y swydd: AC-043-19

Cyflog: Cymorth Tîm (£19,314 – £23,013)

Cyfnod: Parhaol

Gwasanaeth: Rheoli Cyfleusterau ac Ystadau

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

 

Patrwm gwaith:

Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio’n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Mae natur gwaith y gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau’r tîm fod yn hyblyg ac yn fodlon newid oriau gwaith gan efallai y bydd angen gweithio’n gynnar neu’n hwyr ac ar benwythnosau o bryd i’w gilydd. Mae’r tîm yn gweithio ar rota er mwyn darparu gwasanaethau rhwng 7.00 a 18.00 a bydd angen i ddeiliad y swydd rannu’r cyfrifoldeb hwn yn gyfartal ag aelodau eraill y tîm er mwyn sicrhau bod gwasanaethau allweddol yn cael eu darparu i gwsmeriaid.

Cliriad diogelwch:

Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel ‘CTC’ ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau’r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10.00 17 Medi 2019

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.assembly.wales/cy/gethome/working/recruitment/jobs/Pages/AC-043-19.aspx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
17 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.