Gohebydd – Golwg360

2 Gorffennaf 2019

Cyfle ardderchog

Mae Golwg360 yn chwilio am berson brwdfrydig i lenwi swydd …

GOHEBYDD

Yn ein swyddfa yn y Cynulliad neu yn y brif swyddfa yn Llanbedr Pont Steffan.

Y gwaith:  Shifftiau newyddion golwg360 a’r cyfle i gynhyrchu deunydd aml-gyfrwng.

Y person:  Person brwdfrydig, craff sy’n barod i weithio’n galed a chyflym ac i chwilio am straeon gwreiddiol.

Posibilrwydd o gyfrannu yn achlysurol at gylchgrawn Golwg

Y swydd:   Llawn amser, parhaol, gyda phensiwn.   Posibilrwydd o swydd dan hyfforddiant.

I ymgeisio:  Anfonwch CV llawn a llythyr cais (gydag enw dau ganolwr)

Os ydych eisiau rhagor o wybodaeth:

Cysylltwch ag Owain Schiavone (owainschiavone@golwg.com) neu Enid Jones (enidjones@golwg.com).     Rhif ffôn y swyddfa:   01570 423529

Ceisiadau i’w hanfon at Owain Schiavone:

Y cyfeiriad:  Golwg, Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion  SA48 7LX

Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Gorffennaf 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.