Dylunydd – Golwg

6 Mawrth 2019

Cyfle i fod yn greadigol a chreu marc

Mae cwmni Golwg eisiau Dylunydd i fod yn gyfrifol am ddylunio holl gynnyrch cwmni Golwg – print a digidol.

 

Y gwaith

Dylunio cylchgronau Golwg, WCW a’i ffrindiau a lingo newydd

Datblygu ochr ddylunio deunydd digidol y cwmni

Dylunio deunyddiau marchnata

Cyfle i weithio ar amrywiaeth o waith masnachol i gwsmeriaid allanol

 

Y person

Creadigol

Brwd

Trefnus

Llygad da

 

Y sgiliau

Dealltwriaeth o hanfodion dylunio print

Diddordeb byw yn y cyfryngau newydd

Gallu i ddefnyddio rhaglenni fel Indesign, Photoshop, Illustrator, Adobe Acrobat

 

Bydd modd dechrau ar y swydd rhwng diwedd Ebrill a diwedd Mehefin.

Lle: I’w drafod.

Anfonwch CV, llythyr cais, enwau dau ganolwr ac esiamplau o waith.

Os am fwy o fanylion cysylltwch â Dylan Iorwerth – dylaniorwerth@golwg.com

/ 01570 423529

Golwg, Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion.  SA48 7LX

Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Mawrth 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.