Cynghorydd Gwasanaeth Cymorth Ffôn Helpa Fi i Stopio – Iechyd Cyhoeddus Cymru

7 Mehefin 2019

Cymhareb yw 1.6 (CAL) siaradwr Cymraeg

Iechyd Cyhoeddus Cymru yw’r asiantaeth iechyd cyhoeddus genedlaethol yng Nghymru, ac mae’n cyflogi 1700 o bobl. Cymerwch eiliad i ddarllen ein dogfennau ychwanegol i ddysgu mwy amdanom ni, ein gwerthoedd a’r gwaith gwych rydym yn ei wneud i ddiogelu a gwella iechyd a lles a lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl yng Nghymru.

Mae Helpa Fi i Stopio yn wasanaeth GIG rhad ac am ddim sy’n ceisio rhoi’r cyfle gorau i smygwyr roi’r gorau iddi. Rydym yn chwilio am gyfathrebwr brwdfrydig a medrus i ymuno â thîm ein canolfan Helpa Fi i Stopio i ddarparu cymorth rhoi’r gorau i smygu dros y ffôn i smygwyr ledled Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â’r tîm wedi’i leoli yng nghanol dinas Caerdydd yn Rhif 2 Capital Quarter, dafliad carreg o Orsaf Drenau Caerdydd Canolog.

Os oes gennych sgiliau cyfathrebu effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig, os ydych yn mwynhau gweithio gyda’r cyhoedd, ac yn gallu ymdopi dan bwysau mewn amgylchedd gwaith prysur a heriol, rydym yn awyddus i glywed gennych chi, a byddem yn croesawu eich cais.

Mae’n hanfodol eich bod chi’n gallu siarad Cymraeg ar gyfer y rôl hon, a bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda’r nos ac ar ddydd Sadwrn weithiau.

Cymhareb yw 1.6 (CAL) siaradwr Cymraeg.

Cynigir y swydd hon ar sail barhaol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Lleoliad: Rhif 2 Capital Quarter, Caerdydd

Cyflog: £21,089 i £23,761 y flwyddyn pro rata

Cyfeirnod y swydd: 028-AC129-0619W

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.jobs.nhs.uk/xi/vacancy/?vac_ref=915603799
Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Mehefin 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.