Cyfieithydd gydag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd – Prifysgol Aberystwyth

22 Awst 2019

Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg

18.25 awr yr wythnos

Gradd 7: £34,804 – £40,322 y flwyddyn (pro rata)

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dymuno penodi cyfieithydd sydd ag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd yng Nghanolfan Gwasanaethau’r Gymraeg i ddarparu gwasanaeth cyfieithu testun i’r  Brifysgol ynghyd â chyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd o brif bwyllgorau’r Brifysgol a chyfarfodydd amrywiol eraill. Dyma gyfle cyffrous i unigolyn â phrofiad o gyfieithu gefnogi’r Brifysgol i weithredu’n ddwyieithog a chyflawni amcanion Safonau’r Iaith Gymraeg. Disgwylir i’r cyfieithydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg hefyd.

Cyf: CGG.19.2792

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i https://jobs.aber.ac.uk/cy/vacancy/cyfieithydd-gydag-arbenigedd-mewn-cyfieithu-ar-y-pryd-394989.html

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Dyddiad Cyfweliad: 8 Hydref 2019

Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.