Cyfieithydd (cyfrwng Cymraeg) – CBAC

9 Ionawr 2019

£25,263 – 26,913  

Math o Cytundeb: Parhaol

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod.

Bydd deiliad y swydd, i’w lleoli yn swyddfa CBAC, Caerdydd, yn cyfrannu at ddarparu gwasanaeth dwyieithog llawn yn CBAC, gan gyfieithu a golygu dogfennau amrywiol. Dylai fod gan ymgeiswyr radd yn y Gymraeg neu gymhwyster tebyg, sgiliau TGCh a phrofiad o gyfieithu a golygu.

 Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan www.CBAC.co.uk/Swyddi, neu gellir cysylltu â: ad@cbac.co.uk neu 029 2026 5189   

Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Ionawr 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.