Cyfieithydd – CThEM

9 Gorffennaf 2019

Mae CThEM yn chwilio am Gyfieithydd i ymuno â’n tîm yng Nghaerdydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfieithu deunydd CThEM, mewn modd sy’n bodloni safonau o’r radd flaenaf, erbyn dyddiadau cau y cytunir arnynt. Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd positif, cyfeillgar a bywiog, a dylech fod yn drefnus ac yn effeithlon er mwyn bodloni safonau’r sefydliad.

Bydd gennych sgiliau Cymraeg a Saesneg rhagorol, ynghyd â gradd yn y Gymraeg neu brofiad neu gymwysterau cyfieithu cyfatebol. Dylech ddangos parodrwydd i ddysgu a datblygu yn y Gwasanaeth Sifil.

I gael gwybodaeth am y buddion a sut i wneud cais: http://bit.ly/30pkDJp

Neu, cysylltwch â gareth.w.williams@hmrc.gsi.gov.uk ar 03000 533703.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Awst 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.