Cwnstabliaid Heddlu – Heddlu Gwent

6 Medi 2019

Mae Heddlu Gwent eisiau recriwtio Cwnstabliaid newydd ar gyfnod prawf. Fel Cwnstabl Heddlu mae pob diwrnod yn wahanol, gyda heriau gwahanol a chyfle i wneud gwahaniaeth go iawn i’r gymuned.

Rydym â diddordeb mawr mewn recriwtio siaradwyr Cymraeg i helpu i ni ddarparu gwasanaethau dwyieithog yn ardal Gwent. Cynhelir digwyddiad codi ymwybyddiaeth am y swydd ar ddydd Mercher yr 11eg o Fedi am 6yh tan 7yh, ym Mhencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân NP44 2XJ. Mae’r ddigwyddiad codi ymwybyddiaeth yn gyfle i ddarganfod mwy am y broses recriwtio ac hefyd yn gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y swydd. I gofrestru am y digwyddiad, neu am fwy o fanylion, cysylltwch â Cath Baldwin Catherine.baldwin@gwent.pnn.police

I gael manylion pellach, a ffurflen gais ar-lein, ewch i’n gwefan:

https://policejobswales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-11/brand-3/user-33/xf-1713dc7e70e9/candidate/so/pm/6/pl/16/opp/154-Cwnstabl-Heddlu-2019/cy

1yh ar ddydd Llun y 16eg o Fedi yw’r dyddiad cau am geisiadau.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.