Ysgogydd x 2  – Bro 360

18 Hydref 2018

Yn dilyn y newyddion cyffrous am lansio prosiect  newydd Bro360, mae Golwg yn awyddus i benodi:

Ysgogydd x 2 

Mae’r ddwy swydd hon yn allweddol i lwyddiant y cynllun – yn gweithio’n bennaf ym mhrif ardaloedd ffocws y prosiect, un yn Arfon a’r llall yn Aberystwyth a Gogledd Ceredigion.

Y swydd 

 • Sbarduno gweithgarwch yn yr ardaloedd dan sylw.
 • Hyrwyddo’r prosiect yn y cymunedau lleol a thu hwnt.
 • Ysgogi unigolion, mudiadau a grwpiau o bobl o bob math i gymryd rhan ac i gyfrannu at y gwefannau newydd.
 • Meithrin perthynas â’r cymunedau a chyfranogwyr.
 • Creu a chyfrannu deunydd addas i’r gwefannau bro.
 • Cyfrannu syniadau at ddatblygu’r prosiect.

Y person:

 • Gallu i drin pobl yn effeithiol.
 • Sgiliau cyfathrebu cryf.
 • Diddordeb yn y We a’r cyfryngau cymdeithasol a phrofiad o’u defnyddio.
 • Syniadau ffresh ac unigryw.
 • Trefnus.
 • Brwdfrydig a phenderfynol.

Lleoliad y Swyddi: Un yn swyddfa Golwg yng Nghaernarfon ac un yn Aberystwyth/Llanbed

Cyflog: £20,000 i £23,000

Oriau gwaith: Llawn amser, 40 awr yr wythnos

Anfonwch lythyr cais, CV llawn ac enwau canolwyr.

Mwy o fanylion: owainschiavone@golwg.com / 01570 423 529

Cefnogir trwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Rhaglen Datblygu Gwledig 2014–2020

Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.