Tiwtor ac Asesydd Gwynllyw – Mudiad Meithrin

5 Hydref 2018

CAM WRTH GAM

(UN O IS-GWMNÏAU MUDIAD MEITHRIN)

Disgrifiad Swydd Tiwtor / Asesydd Ôl 16

Ysgol Gwynllyw, Pontypŵl

Mae Cam wrth Gam yn gwmni hyfforddi o Aberystwyth sy’n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth yn y blynyddoedd cynnar ar draws Cymru.

Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys:

– Cymorth ar gyfer Datblygiad yr Iaith Gymraeg mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar

– Rhaglenni hyfforddi mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar

– Hyfforddiant Galwedigaethol fel rhan o’r cwricwlwm ysgol

– Rhaglenni hyfforddi i staff cymorth mewn ysgolion

– Amrediad o adnoddau dwyieithog ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar

Sefydlwyd Cam wrth Gam yn 2004 fel un o is-gwmnïau Mudiad Meithrin.

Cam wrth Gam sydd yn gyfrifol am weithredu Cynlluniau Hyfforddi Cenedlaethol y Mudiad.

Y Person

Rydym yn chwilio am berson sydd wedi cymhwyso fel asesydd ac yn unol â gofynion CACHE i ddysgu’r cwrs Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (GDDP).  Rydym yn chwilio am berson sy’n gallu cyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg ac sy’n frwdfrydig ac â sgiliau rhyngbersonol o’r radd uchaf.

Lleoliad

Bydd disgwyl i’r sawl a benodir weithio gyda disgyblion o Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pontypŵl.

Disgwylir i’r sawl a benodir deithio i asesu’r dysgwyr yn eu lleoliadau.

16 awr yr wythnos

NJC 21 (pro rata)

Dyddiad cau 11:59 ar y 21.10.18

Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC.doc
Disgrifiad swydd
Hysbyseb-swydd-Tiwtor-ac-Asesydd-Gwynllyw.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.