Swyddogion Ymweliad Maes – Capita

28 Mawrth 2018

ARDAL CAERDYDD                    

Byddem yn croesawu ceisiadau oddi wrth siaradwyr Cymraeg

CYFLOG SYLFAENOL O £20m GYDA COMISIWN EAT O £25,500m

Fel swyddog ymweliad i Drwyddedu Teledu eich rôl bydd i ymweld â chyfeiriadau preswyl dethol i gynnal ataliad effeithiol yn erbyn osgoi tâl y drwydded. Byddwch chi yn gorfodi deddfwriaeth trwy gymryd datganiadau dan rybudd lle mae hynny yn briodol a gwneud y mwyaf o refeniw gwerthiant ar gyfer y BBC.

Bydd rhaid i chi allu cwblhau gwaith papur yn ddarllenadwy ac yn awyddus i daro targedau, gyda sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog a’r gallu i ddelio gyda rhywfaint o wrthdaro a cwsmeriaid anodd gyda ymagwedd yn gadarn ond yn deg.

Mae oriau yn 37.5 yr wythnos ac mae patrwm shifft hyblyg, felly gallwch chi gymryd perchnogaeth o’r oriau rydych chi’n gweithio ac yn eu ffitio o amgylch ymrwymiadau eraill. Rydym yn gofyn ichi weithio 20 awr yr wythnos rhwng 4pm a 9pm yn ystod yr wythnos neu ar unrhyw adeg ar y penwythnos. Mae hyn fel eich bod yn ymweld yn ystod yr amseroedd y mae’r rhan fwyaf o bobl gartref. Bydd rhaid i chi cael car y gallwch chi ei defnyddio i’r gwaith ac fydd eich milltiroedd yn cael ei ad-dali am 45c y milltir.

Mae’r cyflog sylfaenol yn £20m y flwyddyn gyda chomisiwn, enillion cyfartalog yn y rhanbarth o £25,000

Mae gennych hawl i 23 diwrnod o wyliau sy’n codi gyda hyd y gwasanaeth, pensiwn, cynlyn arbed rhannu, gostyngiadau staff, talebau gofal plant, cynllun deintyddol, disgownt yswiriant a chynllun rhannu perchenogaeth

Mae Capita yn y 100 uchaf  rhestr Forbes o gyflogwyr i weithio i.

Am ragor o wybodaeth gweler wefan isod, neu ffoniwch 0300 790 6033.

Gwefan am fwy o wybodaeth
visitingofficers.co.uk/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Ebrill 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.