Swyddogion Cymorth Busnes – Llywodraeth Cymru

4 Mehefin 2018

GWASANAETH CYFIEITHU LLYWODRAETH CYMRU
Swyddogion Cymorth Busnes
(1 swydd barhaol ac 1 swydd dros dro tan 1 Mawrth 2019)

Lleoliad: Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin neu Gyffordd Llandudno

  • Sgiliau trefnu da a’r gallu i weithio’n hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg?
  • Gafael gadarn ar dechnoleg gwybodaeth?
  • Awydd dysgu rhagor am y byd cyfieithu a chael cyfle i feithrin sgiliau newydd?

Dyma gyfle arbennig i ymuno ag un o dimau cyfieithu mwyaf y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cau: 18 Mehefin 2018

I weld disgrifiad llawn a chyflwyno cais dilynwch y ddolen: https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-1/brand-2/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/4546-Business-Support-Officer-x2/en-GB

Cyflog
Graddfa gyflog: £19,240 – £22,500 
Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Mehefin 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.