Swyddog Gweinyddol *ail hysbyseb* – Mentrau Iaith Cymru

11 Medi 2018

 *ail hysbyseb* (Llawn NEU Rhan Amser)

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am berson trefnus a brwdfrydig i weithio fel gweinyddydd er mwyn cynorthwyo’r mudiad i ddatblygu a chefnogi’r Mentrau Iaith.

Cyflog: £17,681-£18,672 y flwyddyn

Oriau gwaith: Swydd llawn amser (37 awr yr wythnos ), ond yn fodlon ystyried ceisiadau rhan amser ac oriau hyblyg, e.e. 9.30 tan 3.30 am 5 dydd. Os am wneud cais rhan amser, bydd angen i’r ymgeisydd nodi yn union pa fath o batrwm fyddai’n dymuno.

Cytundeb: Blwyddyn yn y lle cyntaf ond gyda’r bwriad o barhad wedi hynny (dibynnol ar gyllid)

Lleoliad: Prif swyddfa’r mudiad yn Llanrwst

Prif ddyletswyddau fydd cefnogi gwaith a staff MIC, y prosiect Cymraeg Byd Busnes, delio gyda chyllid, trefnu a chofnodi cyfarfodydd a chefnogi gwaith y rhwydwaith o 22 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned.

Bydd y person llwyddiannus yn hunan-ddisgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

Gwneud Cais: Trwy ddychwelyd ffurflen gais at post@mentrauiaith.cymru

Dyddiad cau: 12pm Dydd Gwener 28ain o Fedi 2018

Am wybodaeth bellach, gweler wefan isod, neu post@mentrauiaith.cymru 01492 643401

Ariennir y swydd gan Lywodraeth Cymru a’r Mentrau Iaith

Gwefan am fwy o wybodaeth
mentrauiaith.cymru/hysbyseb-swydd/
Disgrifiad swydd
Swydd-Ddisgrifiad-Gweinyddol-Terfynol.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Medi 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.