Swyddog Golygyddol (Llyfrau Darllen yn Well) – Cyngor Llyfrau

5 Gorffennaf 2018

Mae’r Cyngor Llyfrau yn awyddus i benodi Swyddog i’r Adran Olygyddol i weithio’n benodol ar gynllun cyffrous yn ymwneud â llyfrau ar ddementia a iechyd meddwl. Bydd angen i’r sawl a benodir feddu ar sgiliau golygu a phrawfddarllen cryf a byddai profiad o’r byd cyfieithu yn ddymunol. Byddai diddordeb neu brofiad ym maes iechyd meddwl yn fantais.

Cynigir cytundeb 2.5 diwrnod yr wythnos a thelir cyflog o £25,463–£29,909 (pro rata) ar raddfa 28–33 Llywodraeth Leol (a chynigir pensiwn Llywodraeth Leol).

Am fanylion pellach a ffurflen gais, cysyllter â’r Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JB   T 01970 624151 E castellbrychan@llyfrau.cymru

Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Gorffennaf 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.