Swyddog Enwebedig a Hyfforddi Amddiffyn Plant Ceredigion – Cyngor Sir Ceredigion

11 Mehefin 2018

Lleoliad:       Canolfan Rheidol, Aberystwyth

Cytundeb:     Parhaol

Oriau:            Llawn amser 37

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig ac ysgogol i weithredu fel Swyddog Amddiffyn Plant Enwebedig a Swyddog Hyfforddi Amddiffyn Plant.

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â’r Gwasanaeth Addysg sy’n cael ei barchu’n fawr am ei lwyddiant lle byddwch chi’n chwarae rôl allweddol, gan gynnig cyngor, arweiniad a hyfforddiant i staff ysgol a staff yr Adran ym meysydd allweddol amddiffyn plant a diogelu.

Lleolir y swydd hon yn Nhganolfan Rheidol, Aberystwyth, ond hefyd bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio mewn gwahanol leoliadau ar draws Ceredigion.

Bydd y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol

I ymgeisio am y swydd, gweler wefan isod.

Cyflog
T00: Soulbury Pwynt 5-8 (£38,767 – £42,321)
Gwefan am fwy o wybodaeth
recruitment.ceredigion.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=9682364TF5&WVID=197937138C&LANG=CYM
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Mehefin 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.