Swyddog Datblygu – Cronfa Dreftadaeth y Loteri

26 Medi 2018

Contract: Llawn Amser – Tymor penodol o 12 mis

Oriau: 40 awr yr wythnos gan gynnwys awr cinio

Lleoliad: Caerdydd, a theithio o amgylch Cymru ac yn achlysurol o amgylch swyddfeydd CDL ledled y DU

Yn atebol i: Rheolwr Datblygu

Gradd CDL: E

Cyflog: £22,365- £25,945 y flwyddyn

Cyfeirnod y swydd: WAL05092018.01

Rydym yn recriwtio ar gyfer Swyddog Datblygu ar gontract tymor penodol o 12 mis yng Nghaerdydd. Mae tîm datblygu CDL yn gweithio i ysgogi a chefnogi ceisiadau o ansawdd da ar draws y sector treftadaeth yn ogystal â gweithio gydag ardaloedd daearyddol sydd wedi derbyn buddsoddiad isel gan CDL (ardaloedd datblygu blaenoriaethol) ac ymhlith cymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, sy’n adlewyrchu poblogaeth Cymru. Bydd deilydd y swydd yn un o brif bwyntiau cyswllt CDL ar gyfer ymgeiswyr sy’n chwilio am gyllid.

I ddarllen dros y swydd ddisgrifiad ac ymgeisio am y rôl yma, llenwch y ffurflen gais sy’n dangos sut rydych yn bodloni’r Fanyleb, trwy glicio ar y ddolen ganlynol: https://forms.hlf.org.uk/applications/HLFJobs_PublicPortal.ofml

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar-lein fydd 21 Hydref 2018 a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ddydd Iau 01 Tachwedd 2018.

Os nad ydych wedi clywed gan y swyddog recriwtio o fewn pythefnos i’r dyddiad cau, tybiwch nad ydych wedi bod yn llwyddiannus. Sylwch nad ydym yn rhoi adborth i ymgeiswyr nad ydynt ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.

Diolch yn fawr am ddangos eich diddordeb yn y rôl.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.