Swyddog y Cyfryngau Cymdeithasol, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr – Prifysgol Aberystwyth

10 Mai 2018

36.5 awr yr wythnos

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Swydd barhaol o fewn Adran Marchnata a Denu Myfyrywyr yw hon. Mae Swyddog y Cyfryngau Cymdeithasol yn chwarae rhan allweddol yng ngwaith hybu’r Brifysgol i wahanol gynulleidfaoedd. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus baratoi a phostio gwybodaeth fanwl a phenodol ar y cyfryngau cymdeithasol i gynorthwyo blaenoriaethau strategol y Brifysgol o ran denu israddedigion ac uwchraddedigion.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Angharad Evans, Rheolwr Marchnata, ar anj27@aber.ac.uk.

Cyf: MSR.18.1942

Dyddiad Cyfweld: 20 Mehefin 2018

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Sefydliad Dwyieithog sy’n gweithredu Cynllun laith Gymraeg ac yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Cyflog
Gradd 6: £27,285 – £32,548 y flwyddyn
Gwefan am fwy o wybodaeth
jobs.aber.ac.uk/cy/vacancy/swyddog-y-cyfryngau-cymdeithasol-343938.html
Dyddiad cau i ymgeiswyr
4 Mehefin 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.