Swyddog Cyfathrebu – RSPB Cymru

6 Chwefror 2018

Cyf: A5110118

Lleoliad: Caerdydd

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â’n tîm eiddgar ac ymrwymedig sy’n gweithio i godi proffil gwaith yr RSPB; elusen gadwraeth natur fwyaf Ewrop.

Byddwch yn gweithio’n frwd ar eich pen eich hun, a bydd gennych brofiad o weithio mewn cysylltiadau cyhoeddus, yn benodol gyda’r wasg a’r cyfryngau. Byddwch yn cynorthwyo i gynyddu ymwybyddiaeth a sbarduno ein gweithgarwch trwy sianeli cyfryngol amrywiol, yn barod i wneud cyfweliadau ar y cyfryngau ac yn ysgrifennu straeon a chopi sy’n hyrwyddo’n gwaith ac yn ysbrydoli.

Byddwch yn darparu straeon o fewn meysydd cadwraeth, codi arian a phrosiectau cymunedol proffil uchel megis Rhoi Cartref i Fyd Natur Caerdydd.

Bydd angen gwybodaeth drylwyr o’r cyfryngau yng Nghymru. Byddwch yn cyfrannu tuag at gynnwys ein platfformau cyfathrebu digidol RSPB Cymru, trwy Drydar a Facebook, tudalennau blog cymunedol a’n gwefan ddwyieithog.
Fel rhan o bolisi dwyieithrwydd yr RSPB, byddwch yn gweithio gyda chyfieithwyr allanol ac yn sicrhau fod cysondeb a gwerthoedd brandio yn cael eu hadlewyrchu wrth gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Os hoffech chi weithio i sefydliad ble gallwch wneud gwahaniaeth, cysylltwch i gael eich Pecyn Cais, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
ww2.rspb.org.uk/about-the-rspb/about-us/job-vacancies/details/451090-communications-officer
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Mawrth 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.