Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol – Grŵp Llandrillo Menai

3 Awst 2018

STATWS: Llawn Amser, Parhaol                                          (Cyf y swydd: AS/0002/18)
CYFLOG A GRADDFA: Graddfa 5, Pwynt 25-28              (£22,149.43 – £24,035.60)
ORIAU GWAITH: 37 awr yr wythnos (Lleoliad i’w gytuno)

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol, gyda chefnogaeth cydweithwyr, am gydlynu a datblygu cangen newydd o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar draws Grŵp Llandrillo Menai.

Am wybodaeth pellach am y swydd uchod cysylltwch ar 01758 701385 est 8611 neu gweler wefan isod.

(This is an advertisement for the role of Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch Officer for which the ability to communicate in Welsh is essential)

DYDDIAD CAU : 17 Awst @ 15:00 p.m.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.gllm.ac.uk/jobs
Disgrifiad swydd
SDD-Swyddog-Cangen-Coleg-Cymraeg.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
17 Awst 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.