Rheolwr Prosiect, Castell Penrhyn – Ymddiriedolaeth Genedlaethol

3 Awst 2018

Swydd llawn amser

Cyfnod penodol hyd fis Mawrth 2020

Cyflog: 40mil y flwyddyn (Gradd 5)

Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect talentog a phrofiadol gyda’r cryfder, sgiliau a’r gallu i greu profiad ymwelwyr newydd wedi ei seilio ar gydweithio a chyfranogiad.

Bydd deilydd y swydd yn arwain ar brosiect fydd yn trawsnewid y ffordd mae Castell Penrhyn yn cael ei gyflwyno i’w ymwelwyr – a’i wneud yn le sy’n creu profiadau diwyllianol cyfoethog, creadigol ac amrywiol, sy’n adlewyrchu holl hanes y castell.

Am fwy o fanylion ac i wneud cais, gweler wefan isod, neu ffoniwch 01248 353 084

Gwefan am fwy o wybodaeth
bit.ly/RheolwrProsiectCastellPenrhyn
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Medi 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.