Rheolwr Iaith Gymraeg – Coleg Sir Gâr

6 Mehefin 2018

Bydd disgwyl i ymgeiswyr feddu ar sgiliau lefel uchel (lefel 4) o ran llefaredd Cymraeg a sgiliau lefel uchel (lefel 4) o ran llythrennedd Cymraeg.  Mae’r coleg yn un aml-safle a bydd disgwyl i chi deithio. Caiff y prif gampws ei gadarnhau ar benodiad.

DYDDIAD CAU: 12.00 pm – Dydd Mercher, 20 Mehefin 2018

Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae ffurflenni cais a manylion pellach ar gael ar Wefan y Coleg neu gan: Miss Nia Williams, Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol Ffôn: 01554 748154    e-bost:  hrrecruitment@colegsirgar.ac.uk

Cyflog
Graddfa Rheolwyr 1 – 3 £39,118 yn codi i £41,676
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Mehefin 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.