Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu Digidol – Cyngor Llyfrau Cymru

9 Gorffennaf 2018

(swydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd)

Mae cyfle newydd, cyffrous wedi codi i berson talentog ym maes cyfathrebu ymuno â’r Cyngor Llyfrau er mwyn sefydlu presenoldeb yng Nghaerdydd a chreu cyfleoedd i gysylltu’n agosach gyda’r adrannau perthnasol yn y Senedd. Mae cylch gwaith y rôl yn eang, yn cwmpasu cysylltiadau corfforaethol a brandio, rheoli Cysylltiadau Cyhoeddus a chreu cynnwys digidol, a bydd yn ymwneud â holl ystod ein gweithgareddau. Mae’r rôl newydd hon yn benodiad allweddol, gyda chyfle i ddatblygu gyrfa, a bydd y sawl a benodir yn atebol i’r Prif Weithredwr. Dyma her i unigolyn egnïol a fydd yn mwynhau datblygu a llunio’r maes Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar gyfer elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi.

Am fanylion pellach a ffurflen gais, cysyllter â’r Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2JB                                                                  t  01970 624151    e  castellbrychan@llyfrau.cymru

Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Gorffennaf 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.