Rheolwr Cyfathrebu Allanol Cenhedloedd – BT Cymru

12 Gorffennaf 2018

Disgrifiad swydd: Rheolwr Cyfathrebu Allanol Cenhedloedd – Cymru (91160)

Gwaith y swydd: Cysylltiadau cyhoeddus & corfforaethol

Prif leoliad: Cymru – Caerdydd yn ddelfrydol

Oriau gwaith: Llawn amser

Patrwm gwaith: Safonol

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad cau: 19 Gorffennaf 2018, 11:59:00 PM

*Bydd angen sgiliau siarad ac ysgrifennu Cymraeg rhugl ar gyfer y rôl hon*

Cyfle cyffrous o fewn BT ar gyfer Rheolwr Cyfathrebu Allanol profiadol i ymuno â thîm newydd a gweithio i adeiladu enw da BT gyda’r cyfryngau lleol yng Nghymru. Er bydd y gwaith yn cynnwys cysylltiadau â’r cyfryngau, bydd yn rôl eang fydd yn galw am sgiliau cyfathrebu estynedig a rhwydwaith cysylltiadau cryf ar draws y cyfryngau a bywyd dinesig.

Byddwch yn cydweithio’n agos â’r Pennaeth Cyfathrebu Allanol, Cenhedloedd y Deyrnas Unedig, er mwyn creu a datblygu rhaglen cysylltiadau cyhoeddus strategol yn targedu cyfryngau lleol yng Nghymru, ac yn darparu atebion cysylltiadau cyhoeddus er helpu’r busnes i gyrraedd ei amcanion.

Pethau byddwch yn gwneud:

 • Creu a datblygu rhaglenni cysylltiadau cyhoeddus strategol yn targedu cyfryngau a chymunedau lleol yng Nghymru
 • Arwain cysylltiadau cyfryngau rhanbarthol/lleol yng Nghymru, ac ymateb yn rhagweithiol ac ymatebol i ymholiadau cyfryngau rhanbarthol a lleol – gan weithio gyda thimau cyfathrebu allanol unedau Busnes a Defnyddwyr
 • Gweithredu fel arbenigwr o fewn Cymru ar ran y cwmni ar faterion cyfathrebu allanol
 • Cefnogi gweithgareddau nawdd, yn cynnwys lletygarwch gyda phobl ddylanwadol a rhanddeiliaid allweddol
 • Gweithio gyda a chynghori uwch gydweithwyr lleol a rhanbarthol er cefnogi gwaith maes lleol
 • Creu cynnwys rhagweithiol, yn cynnwys datganiadau i’r wasg, blogiau, cyfleoedd cyfweld ar y cyfryngau a chynnwys cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cyfryngau lleol yng Nghymru
 • Cysylltu (o dan amodau Ymrwymiadau’r Cwmni) â chydweithwyr Openreach yn ôl yr angen
 • Gweithio gyda chydweithwyr Polisi a Materion Cyhoeddus yn lleol a rhanbarthol er datblygu cysylltiadau a rhwydweithiau i hyrwyddo brandiau ac enw da BT
 • Darparu cyngor strategol ar gyfer uwch reolwyr ar faterion lleol ac er rheoli argyfyngau, a chwarae rôl allweddol wrth weithredu’r drefn a strategaeth er cynnal enw da’r busnes a’r brand o fewn y fath senarios
 • Adeiladu cysylltiadau lleol a rhanbarthol gyda phobl ddylanwadol a rhanddeiliaid allweddol
 • Datblygu, perchnogi, cynllunio a gweithredu strategaeth cysylltiadau cyhoeddus a chorfforaethol allanol rymus er cefnogi cyfeiriad strategol y cwmni yn rhanbarthol
 • Cynghori, cysylltu â, ac adeiladu dulliau gweithredu gydag unedau a sianeli busnes allweddol eraill (sef cyfryngau cymdeithasol) yn ôl yr angen er hyrwyddo a diogelu’r brand a chynghori ar negeseuon
 • Rheoli a chael dylanwad ar y cyfryngau rhanbarthol a lleol – yn rhagweithiol ac ymatebol – er gwella a diogelu enw da’r busnes gyda rhanddeiliaid cyfryngau allweddol
 • Cefnogi’r system ymateb i ymholiadau cyfryngau all-oriau (manylion i’w cadarnhau ar ôl adolygu’r drefn)
 • Cyfrannu at y broses ymateb i argyfyngau (yn adolygu’r system yn unol â’r strwythurau newydd)
 • Gweithio gyda chydweithwyr Materion Corfforaethol Grŵp, gan gynghori ar safbwyntiau rhanbarthol/cenedlaethol wrth gynllunio cyfathrebu materion corfforaethol y Grŵp

I ymgeisio gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
bt.taleo.net/careersection/external/jobdetail.ftl?job=91160&tz=GMT0100
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Gorffennaf 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.