Prif Weithredwr a Llyfrgellydd – Llyfrgell Genedlaethol Cymru

18 Hydref 2018

Rôl unigryw a chyffrous o bwysigrwydd hanfodol i Gymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n un o lyfrgelloedd mawr y byd. Bwriadwn benodi Prif Weithredwr a Llyfrgellydd newydd a fydd yn cynnig arweinyddiaeth ysbrydoledig a dynamig i barhau a’n cynlluniau i ddatblygu’r defnydd o’n casgliadau a’n gwasanaethau, traddodiadol a digidol, gan y gynulleidfa ehangaf posibl.

Fel Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, bydd gennych record arbennig o reoli ac arwain mewn sectorau preifat neu gyhoeddus perthnasol. Yn ogystal â gwerthfawrogi’r materion sy’n wynebu llyfrgelloedd yn y dyfodol, dylech ddangos empathi cryf tuag at weledigaeth y Llyfrgell a gallu gweithio o fewn amgylchedd gwleidyddol ac ariannol heriol.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n sefydliad cwbl ddwyieithog, ac mae’r rhan fwyaf o’i phrosesau mewnol a’i chysylltiadau allanol yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a sut i wneud cais, ewch i’n gwefan neu cysylltwch â: Annwen Isaac, Rheolwr Adnoddau Dynol +44 (0) 1970 632577, ebost: annwen.isaac@llyfrgell.cymru

Dylid anfon ceisiadau fan bellaf erbyn 2.00 o’r gloch, 16 Tachwedd 2018.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.llyfrgell.cymru/am-llgc/gweithio-gyda-ni/swyddi/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.