Prif Swyddog Addysg (Pennaeth Addysg) Dros Dro – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

1 Awst 2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Conwy, Gogledd Cyrmu, LL32 8DU

(Cyf: REQ002367)

Cyflog CO4: £69,078 – £76,098 (yn amodol ar adolygiad)

Dros Gyfnod Mamolaeth

Gofyniad iaith: Mae’r swydd hon wedi cael ei hailddynodi fel un lle mae’r iaith Gymraeg yn ddymunol ar ei chyfer

Mae Conwy yn Gyngor llwyddiannus ac uchelgeisiol sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o ansawdd wrth wraidd ein cymunedau yng Ngogledd Cymru. Rydym yn chwilio am rywun dros gyfnod mamolaeth i weithio yn y swydd strategol hon am hyd at 12 mis o fis Hydref 2018 i ddarparu gwell safonau addysg a chyflawni uchelgeisiau ein pobl ifanc.  Byddwn yn ystyried aseiniad hyblyg gan gynnwys secondiad, statws rhan-amser neu hunangyflogedig.  I gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Jenny Williams, Cyfarwyddwr Strategol dros Ofal Cymdeithasol ac Addysg ar 01492 576 580 neu e-bostiwch jenny.williams@conwy.gov.uk.

Mae Conwy yn sefydliad gwych i weithio iddo ac mae gennym ystod eang o fuddion ychwanegol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, gweler wefan isod.

Cyfweliadau:  28 Medi 2018

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.conwy.gov.uk/pg
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Medi 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.