Prawf ddarllenydd (cyfrwng Cymraeg) – CBAC

10 Hydref 2018

£19,497 – £21,639 yf

1 x parhaol

1 x tymor penodol (2 flynedd)

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod.

Diben y swydd hon yw gwirio’r holl broflenni (gan gynnwys proflenni diwygiedig a phrif gopïau terfynol) papurau cwestiynau cyfrwng Cymraeg a rhai papurau cyfrwng Saesneg er mwyn sicrhau cynhyrchu deunyddiau manwl gywir, o safon mewn modd amserol.

Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan www.cbac.co.uk/swyddi, neu gellir cysylltu â: ad@cbac.co.uk neu 029 2026 5189   

Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.