Pennaeth Tîm Llafur Uniongyrchol (Medra) – Tai Ceredigion

8 Tachwedd 2018

Cyflog: Pwyntiau: 50 -54 (£45,810.45 – £50,566.17)

Oriau a math o gontract: 37 Awr, Llawn Amser, Cyfnod Parhaol

Yn atebol i’r canlynol: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo

Adran: Gwasanaethau Eiddo

Lleoliad: Llanbedr Pont Steffan

Dyddiad cau:  6 Rhagfyr 2018(canol dydd)
(Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a’r amser cau)

Dyddiad y Cyfweliad: 13 Rhagfyr 2018

Diben cyffredinol:

Bydd gan ddeiliad y swydd gymysgedd o brofiad masnachol, strategol a phroffesiynol er mwyn bod yn arweinydd strategol Gwasanaethau Medra, a bydd yn cyfrannu gwybodaeth helaeth iawn am y diwydiant er mwyn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i denantiaid a chleientiaid eraill. Gan weithio gyda Chyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo Tai Ceredigion, bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod Medra yn datblygu i fod yn fenter effeithlon a gofalgar a fydd yn canolbwyntio’n bennaf ar ddarparu gwerth ardderchog am arian ym mhob agwedd ar waith cynnal a chadw. Bydd deiliad y swydd hefyd yn archwilio cyfleoedd i Tai Ceredigion a sefydliadau eraill adeiladau cartrefi newydd yn yr ardal y mae’r sefydliad yn gweithredu ynddi.

Bydd deiliad y swydd yn manteisio ar dechnoleg newydd er mwyn gwella’r gwasanaeth, gan gadw rheolaeth gadarn ar gostau a lefelau perfformiad. Bydd yn paratoi adroddiadau misol ar gyfer Tîm Gweithredol Tai Ceredigion ynghylch bodlonrwydd cwsmeriaid, apwyntiadau a gyflawnwyd, costau a pherfformiad, ac yn sicrhau bod staff yn cael rhyddid i weithredu a gwireddu gweledigaeth Medra. Caiff cyfleoedd busnes newydd eu harchwilio a chaiff unrhyw gyfleoedd i dyfu eu gwerthuso.

Manylion Cyswllt

Adran Adnoddau Dynol

0345 6067654

Ebost:  recruitment@taiceredigion.cymru

Disgrifiad swydd
Pennaeth-Medra.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Rhagfyr 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.