Pennaeth y Gyfadran Mathemateg a Rhifedd -Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Aberystwyth

30 Ionawr 2018

AIL HYSBYSEB

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2018  neu cyn hynny os yn bosibl, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i ymgymryd â swydd Pennaeth y Gyfadran Mathemateg a Rhifedd.

Dyma gyfle arbennig o gyffrous i ymuno ag ysgol lwyddiannus ac i arwain Cyfadran newydd sy’n llwyddo.

Cynigir lwfans Recriwtio a Chadw cyfwerth a £2,667 am ddwy flynedd i ymgeisydd rhagorol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau a gwybodaeth dda iawn o anghenion arweinyddiaeth ar lefel rheolaeth ganol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn brofiadol wrth addysgu Mathemateg hyd at Safon Uwch.

Disgwylir ymrwymiad llawn i gefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg yn holl  fywyd yr ysgol.

Mae croeso i unrhyw ymgeisydd gysylltu gyda’r Pennaeth am sgwrs anffurfiol.

Gellir cael ffurflen gais a manylion pellach oddi wrth: Y Pennaeth, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN   (Ffôn:  (01970) 639499  ebost: ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk) neu oddi ar wefan yr ysgol, gweler isod.

Cyflog
Graddfa Cyflog £22,917 – £38,633 & Lwfans CAD 1a £8,465
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.penweddig.ceredigion.sch.uk/cy/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Chwefror 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.