Gweithiwr Addysg (Cymru) – Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

2 Chwefror 2018

Gweithiwr Addysg – Cymru

Elusen addysgol gwrth-hiliaeth yw Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Ein nod yw brwydro yn erbyn hiliaeth drwy alluogi modelau rôl, sydd yn bêl-droedwyr yn bennaf, i gyflwyno neges gwrth-hiliaeth i bobl ifanc a’r gymdeithas.

Mae’r swydd yn ymwneud â chyflwyno gweithdai i bobl ifanc ledled Cymru, gweithio o fewn y tîm i helpu i drefnu digwyddiadau gwrth-hiliaeth, adrodd, monitro a gwerthuso gwaith y tîm.

Oherwydd y lleoliadau gwledig yr ymwelwyd â hwy yng Nghymru, rhaid bod gan ymgeiswyr drwydded yrru DU lawn a defnydd o gar / gyrrwr.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o’r cartref ar y cychwyn gyda’r bwriad o sicrhau lle mewn swyddfa leol. Mae’r swydd yn golygu cyflwyno gweithdai dros Gymru gyfan gan ganolbwyntio yn bennaf ar gyflwyno yng Ngogledd Cymru.

21 awr/wythnos

Cyflog: NJC Scale 22 – 25 – £20,661 – £22,658 (pro rata)

Pensiwn 6%

Mae’r swydd am gyfnod penodol o hyd at 12 mis

Diddordeb?

I lawr lwytho pecyn cais, cliciwch ar y ddolen isod neu ysgrifennwch at:

Ebost: wales@theredcard.org

Ffôn: 02920 236057

Dyddiad cau: 5yh dydd Mercher 21ain Chwefror 2018

Cynhelir cyfweliadau yng ngogledd Cymru ar 13eg Mawrth 2018

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.theredcard.org
Ffurflen gais
Application-for-Employment-WELSH-2018-1.doc
Disgrifiad swydd
Education-Worker-Wales-Job-Description-Jan-18-w-Gweithiwr-Addysg-....doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Chwefror 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.