Gweinyddwr Dysgu Cymraeg – Prifysgol Aberystwyth

9 Tachwedd 2018

Dysgu Cymraeg

36.5 awr yr wythnos

Gradd 4: £19,202 – £22,017 y flwyddyn

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyd-destun

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu cyrsiau dysgu Cymraeg ar gyfer tua 2,000 o ddysgwyr yng Ngheredigion, Powys a Sir Gâr fel un o ddarparwyr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Ceir rhagor o fanylion am y rhaglen ar www.dysgucymraeg.cymru.

Mae’r Adran Dysgu Cymraeg yn cynnwys tîm arwain a gweinyddu yn Aberystwyth, Cydlynwyr Ardal yn y maes, a thua 70 o diwtoriaid rhan amser.

Yn atebol i

Cydlynydd Gweinyddol Dysgu Cymraeg

Lleoliad y swydd

Lleolir y swydd yn Adeilad Elystan Morgan, Campws Llanbadarn, Aberystwyth SY23 3AS.

Diben y swydd

Darparu cyngor a gwybodaeth i ddysgwyr, gan weithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf i ddysgwyr a darpar ddysgwyr; ymdrin ag ymholiadau gan ddysgwyr; cefnogi gweithgareddau hyrwyddo a marchnata; gweinyddiaeth cyrsiau (data, cyllid, trefniadau logistig); cadw cofnodion mewn cyfarfodydd.

Cyf: LW.18.2197

Dyddiad Cyfweld: 13 Rhagfyr 2018

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Gwefan am fwy o wybodaeth
jobs.aber.ac.uk/cy/vacancy/gweinyddwr-dysgu-cymraeg-363694.html
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Rhagfyr 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.